Homepage Homepage

 

Juniorský badatelský projekt AV ČR

Sociální distance ve stratifikačním systému ČR

 

Junior Research Programme AS CR

Social Distances in Stratification System of the Czech Republic

 

Sociologický ústav AV ČR

[http://socdistance.wz.cz]    © J. Šafr (2005)


English

Úvod

Projekt

Tým

Publikace

Výzkum

Výuka

Odkazy

Kontakty


Projekt Project in English

Cílem projektu je zmapovat sociálně stratifikační prostor pomocí metody měřící subjektivní sociální distance bez apriorních klasifikací. Navrhovaný výzkum by měl přispět k pochopení procesu formování sociálních tříd ve smyslu kolektivní identity. Shrnutí

The aim of the project is to map social stratification space with a method measuring subjective social distance without a priory classification. Proposed research should contribute to an understanding of social class formation. SummaryVýzkumný tým z oddělení Studia sociální struktury / department Social Structure Studies


Výzkum, data

Kvalitativní výzkum sociálních distancí - 30 polostrukturovaných rozhovorů v Praze a Liberci (sběr dat 2006). Technická zpráva.

Kvantitativní šetření Sociální distance (sběr dat listopad - prosinec 2007, agentura Focus). Návrh koncepce výzkumu, Dotazník.

Sekundární analýza dat z výzkumu MML TGI ČR 2004, MEDIAN, s. r. o.Publikace, prezentace


Häuberer, J., J. Šafr. 2010 (v tisku). „Class Differences in Subjective Social Distance in the Czech Republic: Like-me or Prestige Effect?“ in H.G. Soeffner (ed). Unsichere Zeiten: Herausforderungen gesellschaftlicher Transformationen. Verhandlungen des 34. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Sociologie in Jena 2008. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Šafr, J. 2009. „Poziční generátor a měření sociálního kapitálu v egocentrické síti.“ Data a výzkum - SDA Info Vol. 3, No. 2: 211-240.

Šafr, J. 2009. Měření sociálního kapitálu v egocentrické síti pomocí pozičního generátoru. Porovnání s jinými technikami, pokus o mezinárodní srovnání a konstrukce odlišných měřítek zdrojů v síti. Pracovní texty / Working Papers oddělení Studia sociální struktury No. 15 (2009). Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Šafr, J., J. Häuberer. 2009. „Unsichere Zeiten – 34. kongres Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Jena, Friedrich-Schiller-Universität, 6–10. října 2008.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 45 (2): 480–482. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 45 (2): 480–482.

Šafr, J., J. Häuberer (eds.), M. Kolářová, K. Vojtíšková. 2008. Social Distances and Stratification: Social Space in the Czech Republic. Sociologické studie/Sociological Studies 2008:4.Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Šafr., J. (ed.), J. Šanderová, M. Kolářová, K. Vojtíšková, O. Šmídová. 2008. Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. .  obálka

Šafr, J. 2008. Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Edice sociologické disertace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.  obálka

Kolářová, M., K. Vojtíšková. 2008. Vnímání a utváření sociálních distancí a třídních nerovností v české společnosti. Sociologické studie/Sociological Studies 08:5. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Šafr, J., J. Häuberer 2008. "Subjektivní sociální distance k profesím: existují v české společnosti subjektivní třídní hranice?." Naše společnost 6 (1): 28 -38.

Kolářová, M. 2008. "Křížení nerovností: třída, gender, rasa/etnicita." Gender, rovné příležitosti, výzkum. 9 (2).

Šafr, J., J. Häuberer. 2008. Sociální distance interakční přístup ke studiu stratifikace (ochota ke sdružování, homogenita a zdroje v sociální síti) [Social distance: interactional approach to study of social distance (willingnes to associate, homogeneity and resources in social network)]. Seminář sociologického ústavu 30. října 2008.

Häuberer, J., J. Šafr 2008. "Class Differences in Subjective Social Distance in the Czech Stratification System. Like-me or Prestige Effect?". Poster for 34. Congress of Deutsche Soziologische Gesellschaft 2008 "Unsichere Zeiten" in Jena, 6-10th October 2008.

Šafr, J., Häuberer, J. 2008. "Subjective social distances to professions: Subjective class boundaries in the Czech Republic". Abstract for Conference Advanced Lazarsfeldian Methodology, FSV UK and MCSS, Prague, 19th-20th September 2008. Presentation.

Häuberer, J. 2008. "Birds of a Feather Flock Together … Does my job determine how I see myself and others?" Socioweb 2008/7-8: 14-17.

Šafr, J. 2008. "How inter-connected are citizens in society, and why does it matter?". Socioweb 2008/7-8: 17-22.

Šafr, J., J. Häuberer. 2008. Subjektivní sociální distance k profesím: podmíněnost hypotetických interakcí a existence subjektivní třídní hranice. Pracovní text projektu/WP-SSS 10. (červen 2008).

Šafr, J. 2008. "Sociální distance a interakce". Socioweb 2008/6: 7–10.

Kolářová, M. 2008. "Co evokuje pojem třída?". Socioweb 2008/6: 10–11.

Kolářová, M. 2008. "Podle čeho lidé poznají zařazení do sociální třídy?". Socioweb 2008/6: 11–12.

Šafr, J. 2008. "Kulturalistický přístup k třídní analýze a relační paradigma stratifikace". Socioweb 2008/6: 1–3.

Kolářová, M., K. Vojtíšková. 2008. Kvalitativní výzkum sociálních distancí. Seminář sociologického ústavu 29. května 2008.

Šmídová, O. 2007. Kulturní přístup ke studiu sociálních nerovností a kvalitativní metody. Pracovní text projektu/WP-SSS 08. (prosinec 2007).

Vojtíšková, K. 2007. "Vnímání sociální stratifikace. Ti dole – zaslouží si uznání?" Pp. 119-135 in J. Šanderová (ed.) Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu. Sborník z konference. Praha: FSV UK.

Vojtíšková, K. 2007. Sociální kategorizace a sociální identita. Pracovní text projektu/WP-SSS 06. (říjen 2007).

Kolářová, M. 2007. Třída, gender, rasa/etnicita a přístup sociálních distancí. Pracovní text projektu/WP-SSS 05. (září 2007).

Vojtíšková, K. 2007. Vnímání sociální stratifikace: Ti dole – zaslouží si uznání?. Příspěvek na konferenci Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu, ISS FSV UK, Praha, 5. 10. 2007. Abstrakt


Kolářová, M., Vojtíšková, K., Šafr, J. 2007. Sociální distance. Vnímání diferencí v české společnosti. Prezentace na Slovensko - České sociologické dni. 1. a 2. října 2007, Kongresové centrum SAV, Smolenice. Sociologický ústav SAV a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Kolářová, M. 2007. "Křížení nerovností: třída, gender, rasa/etnicita". Socioweb 2007/9: 7-9.


Šafr, J. 2006. Social Standing and Lifestyle in Czech Society. Sociologické studie/Sociological Studies 06:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Abstrakt, fulltext

Šafr, J. 2006. "Social Standing and Lifestyle in the Czech Republic". Changing Cultures: European Perspectives 2006. Conference of the ESA Research Network for the Sociology of Culture, Ghent, Belgium 15-17/11/06. Abstract


Šafr, J. 2006. "Okázalá spotřeba a sociální třídy v České republice v roce 2004". SDA Info 8 (2): 13-16.

Šafr, J. 2006. "Sociální třídy a (ne)okázalá spotřeba v ČR 2004". Příspěvek na konferenci Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno 9.-10. 11. 2006, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity.

Šanderová, J. 2006. Interpretativní pojetí a kvalitativní výzkum sociálních nerovností. Abstrakt Text Pracovní text projektu/WP-SSS 03.

Šafr, J. 2006. Sociální distance, interakce a stratifikace. Abstrakt, draft verze Pracovní text projektu/WP-SSS 02. (prosinec 2006).


Výuka

Sociální kapitál. Koncepty, teorie, měření. Sociologie 20. století Filozofická fakulta UK, Praha, 8. prosince 2008. (prezentace)

Alternativní teoretické koncepty stratifikace: kulturní zdroje, relační perspektiva, sociální distance (2). Soudobá světová sociologie Filozofická fakulta UK, Praha, 3. prosince 2008. (prezentace)

Přístupy ke studiu sociálního kapitálu a měření sociálních sítí. Den otevřených dveří v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., 6. Listopadu 2008 (prezentace)

Alternativní teoretické koncepty stratifikace: kulturní zdroje, relační perspektiva, sociální distance. Sociologie 20. století Filozofická fakulta UK, Praha, 22. října 2007. (prezentace)

Sociální kapitál. Koncepty, teorie, měření. Sociologie 20. století Filozofická fakulta UK, Praha, 15. října 2007. (prezentace)Katedra sociologie ISS UK FSV (staré stránky)
areál UK v Jinonicích (knihovna atd.)
soc.cas.cz
jinonice.cuni.cz
Vybr. teorie sociální stratifikace
(LS 2001) - Doc. Šanderová
Webzdarma.cz   Fakulta sociálních věd UK   Katedra sociologie UK FSV   areál UK v Jinonicích   Sociologický ústav AV ČR   Sociologické úterky Acrobat Reader na čtení textů

Footer stránky